Teenused

Pakume metsa raie- ja väljaveoteenust üle Eesti. Meie vilunud meeskond pakub nii lage-, harvendus-, valgustus- kui ka sanitaarraie teenust. Omame ise tehnikat nii metsa raiumiseks kui väljaveoks. Seeläbi saame võtta ka vastutuse tehtud töö kvaliteedi eest — meie eesmärgiks on kinni pidada metsanduse headest tavadest, raiuda vastutustundlikult, säästes nii metsa aluspinda kui ümbritsevat keskkonda.
Metsa raiumiseks on vajalik metsamajandamise kava ja metsateatis, mida saab taotleda piirkondlikust keskkonnaametist.

– Metsa raiumiseks kasutame harvesteri Ponsse Ergo  (2008 a, H7)

– Metsa väljaveoks forwarderi Ponsse Buffalo (2015)

Alates 2005. aastast on ettevõtte teostanud metsatöid ka välismaal. Peamiselt on korrastatud metsasid tuulemurrust.

Amikor TR OÜ on töötanud:

2005 – Rootsi
2007 – Rootsi
2009-2011 – Prantsusmaa
2014 – Rootsi
2015 – Tšehhi ja Slovakkia
2017 – Poola